Зрелостници

Матури 2018- 12 клас

Сесия май-юни

График

Дейност Срок
Подаване на заявление за допускане до ДЗИ 05.03.2018-16.03.2018г.
Допускане до ДЗИ до 19.05.2018г.
Издаване и раздаване на служебните бележки на зарелостниците за допускане до ДЗИ до 19.05.2018г.
Обявяване на списъците с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали до 19.05.2018г.
   

Инструктаж за зрелостника виж тук

 

Рейтингова система на висшите училища