Учебно разписание

У Ч Е Б Н А  П Р О Г Р А М А  

в сила от 16.09.2019г. за I сроk за учебната 2019/2020 г.

/За страници/седмична програма/zvynec.JPG

начало и край на учебния ден за учебната 2019/2020 година

Час

I-ва смяна

II-ра смяна

1 час

730  -  810

1320  -  1400

2 час

820  -  900

1410  -  1450

3 час

910  -  950

1500  -  1540

 

950  - 1010

голямо междучасие

1540  - 1600

голямо междучасие

4 час

1010  -  1050

1600  -  1640

5 час

1100  -  1140

1650  -  1730

6 час

1145  -  1225

1735  -  1815

7 час

1230  -  1310

1820  -  1900