Преподаватели

/За страници/За нас/4.PNG

Директор

Пенка Николова Ненкова

  •  директор от 1998 г.
  • магистър по специалността "немска филология"
  • множество специализации в Германия, Австрия, Швейцария
  • автор на учебни помагала по немски език за езикови гимназии
  • съавтор на учебници по география и история на немски език за езикови гимназии

Заместник- директор по учебната дейност

Петя Ангелова

  • зам.-директор от 2018 г.
  • бакалавър по специалостта: Педагогика на обучението по БЕЛ и немски език

 

 

Екип

42 квалифицирани специалисти

·        39 с образователно-квалификационна степен "магистър"

·        5 с първа професионално-квалификационна степен

·        9 с втора професионално-квалификационна степен

·        7 с трета, четвърта и пета степен

 

Награди и отличия

 

·   10 носители на отличието на МОН "Неофит Рилски"

·   4 носители на отличието "Учител на годината"

      на международната фондация "Св. св. Кирил и Методий"

·   2 носители на отличието на МОН "Константин Величков"

·   8 носители на почетна значка на община Монтана

 

Автори на учебници

 

·        6 автори на 13 учебника и учебни помагала за езикови гимназии


/За страници/За нас/uchebnici.JPG

 

Преподаватели по български език и литература

Галя Алексеева
Екатерина Джокова
Елка Бабачева
Цветелина Илиева

Преподаватели по немски език

Албена Николаева
Анелия Христова
Пенка Ненкова
Петя Ангелова
Ренета Димитрова
Татяна Петрова

Преподаватели по английски език

Биляна Дерлипанска
Бисерка Александрова
Детелина Апостолова
Лариса Лазарова
Юлия Сретениева

Преподаватели по френски език

Малина Стоянова

Преподаватели по руски език

Цветана Кръстева

Преподаватели по математика

Вергиния Дашева
Красимира Стайкова
Теменужка Кръстева

Преподаватели по информатика и ИТ

Милена Маркова
Татяна Тодорова

Преподаватели по философски цикъл

Мария Бончева

Преподаватели по история и цивилизация

Силвия Каменова

Преподаватели по география и икономика

Теменужка Младенова
Силвия Валентинова

Преподаватели по биология и здравно образование

Диана Иванова

Преподаватели по физика и астрономия

Радостинка Христова

Преподаватели по химия и опазване на околната среда

Славка Петрова

Преподаватели по музика

Цветан Цветанов

Преподаватели по изобразително изкуство

Валентин Димитров

Преподаватели по физическа култура и спорт

Васил Кръстев
Камелия Симеонова
Надежда Симеонова