Училищно настоятелство

С П И С Ъ К

 

на членовете на Училищното настоятелство към ПГПЧЕ „Петър Богдан“ – гр. Монтана към 09.09.2016 година

 

 

 

1. Лилия Илиева Йорданова

2. Нели Василева Иванова

3. Николай Георгиев Николов

4. Анелия Димитрова Георгиева

5. Евгени Илиев Николов

6. Дилян Димитров

7. Светла Станимиров

8. Пенка Николова Ненкова

9. Огнян Методиев Евгениев

10. Калоян Никифоров

11. Тихомир Петков Антонов

12. Ваня Спасова Иванова

13. Илияна Василева Лилкина

14. Милена Иванова Николова

15. Цветанка Петрова Радованова

16. Виолета Йорданова Кръстева

17. Красимира Крумова Петрова

18. Вилма Николаева Лилкина

19. Сашка Димитрова Александрова

20. Цветелина Георгиева Бебова

21. Венелина Николаева Велинова

22. Бисерка Тодорова Ганова

23. Десислава Димитрова Каменова

24. Диляна Методиева Христова

25. Мая Петрова Каменова

26. Гергана Димитрова Бекова

27. Камелия Найденова Никифорова

28. Наталия Китина

29. Ирина Михайлова

30. Росен Тодоров

31. Ирена Матеева

32. Елизабета Кралева

33. Пепа Георгиева

34. Петя Кирилова

35. Таня Миткова Георгиева

36. Анна Иванова

37. Светлана Георгиева

38. Албена Иванова

39. София Макариева

40. Катрин Христова

41. Румен Цветков

42. Цветана Илиева Кръстева

43. Марианна Димитрова

44. Иво Димитров Гигов