Графици

 

 • График на класните ръководители за консултиране на родител виж тук
 • График за консултации с ученици виж тук
 • График за провеждане на допълнителна подготовка виж тук
 • График по спортни дейности  виж тук
 • График за провеждане на БДП VII-XII клас виж тук
 • График за военно обучение в IX и X клас виж тук
 • График за допълнителна подготовка в VIII, IX и X клас виж тук
 • График за провеждане на родителски срещи виж тук
 • График за провеждане обучението на учениците по гражданска защита виж тук
 • График за провеждане на изпитите за определяне на годишна оценка за ученици на самостоятелна форма виж тук
 • График за провеждане на приравнитетни и поправителни изпити сесия септември 2018 г. виж тук