Обществен съвет

Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата виж тук

Закон за предучилищно и училищно образование Глава четиринадесета ОБЩЕСТВЕНИ СЪВЕТИ виж тук

за учебна 2018/2019 г.

Протокол № 4  от 05.07.2019г.                     виж тук

Покана  за заседание на 05.07.2019г.        виж тук

Протокол № 3  от 25.04.2019г.                     виж тук

Покана  за заседание на 25.04.2019г.        виж тук

Протокол № 2  от 09.01.2019г.                    виж тук

Покана  за заседание на 09.01.2019г.        виж тук

Протокол № 1  от 01.10.2018г.                    виж тук

Покана  за заседание на 01.10.2018г.        виж тук

за учебна 2017/2018 г.

Протокол № 3  от 25.04.2018г.                    виж тук

Покана  за заседание на 25.04.2018г.        виж тук

Протокол № 2  от 11.01.2018г.                    виж тук

Покана  за заседание на 11.01.2018г.        виж тук

Протокол № 1  от 10.10.2017г.                    виж тук

за учебна 2016/2017 г.

Протокол № 4  от 13.09.2017г.                    виж тук
Покана  за заседание на 13.09.2017г.        виж тук

Протокол № 3  от 20.06.2017г.                   виж тук

Покана  за заседание на 20.06.2017г.       виж тук

Протокол №2 от 12.01.2017 г.                     виж тук

Покана за заседание на 12.01.2017г.        виж тук

Протокол №1 от 12.12.2016 г.                     виж тук

Заповед I-191/13.12.2016 Г. виж тук

Заповед I-184/05.12.2016 г. виж тук

Покана за родителска среща на 13.12.2016 г. виж тук