Немска езикова диплома

НЕМСКА ЕЗИКОВА ДИПЛОМА

/За Училището/Picture1.png

Същност:

- езиков сертификат, даващ възможност за следване в университетите в Германия без полагане на допълнителни изпити

- съответства на ниво В2/С1 от Общата европейска езикова рамка

- има валидност за цял живот

- формира ключови умения за по-добра професионална реализация и кариерно развитие


Начало:  22 март 1999 година

                    ГПЧЕ е официално оторизирана от просветните министерства на България и Германия за "Zubringerschule" и за работа по проекта „Немска езикова диплома". На 20 май 2000 година , на грандиозно тържество послучай 30- годишния юбилей на гимназията,  първите 14 носители на немска езикова диплома получават престижния сертификат. 2004 година Галя Младенова постига най- високия резултат в България на изпита за DSD. 2007 година групата ни заема първо място в устния и второ място в общата класация на изпита за немска езикова диплома в България. 2009 година успешно се дипломира нашата най-голяма група-носители на немска езикова диплома: 30 ученици.

Вече не се извършва официална класация за страната , но училището ни продължава да се радва на почти стопроцентна успеваемост на допуснатите до изпит. Радва ни и големият брой на издържалите изпита на ниво С1 от Европейската езикова рамка.

До 2013 година носители на дипломата са 279 ученици.

 

ОБУЧЕНИЕ:

Извършва се в паралелка, сформирана след подборен изпит в края на 9 клас. Изпитът се състои от писмена част: „четене с разбиране", „слушане с разбиране" и текстова продукция и устна част: разговор с изпитната комисия по зададена тема. Критерий за успешно издържан изпит е решаване на минимум 75% от поставените задачи.

10 клас е пробна година, след която ученици могат да напускат или допълнително да влизат в паралелката.

В 11 и 12 клас се води интензивна и целенасочена подготовка по компонентите на DSD- изпита.

 

КОМПОНЕНТИ НА DSD-изпита:

1.Писмен изпит от 3 части с продължителност 4 часа:

а/ 4 текста с различни задачи за четене с разбиране

б/ 3 текста с 4 задачи  към тях за слушане с разбиране

в/ текстова продукция по актуален проблем,  състояща се от резюме, анализ и оценка на диаграма или статистика и аргументативно съчинение по зададения проблем

2. Устен изпит от 2 части с продължителност  20 минути

а/ първа част: - разговор с изпитната комисия по тема, зададена в момента

б/втора част-резюме и презентация по предварително подготвена тема и разговор по нея с комисията

ЗАБЕЛЕЖКА: Максималният брой на точките от двата изпита е 96.Всеки компонент се състои от 24 точки. За издържан се счита изпитът, когато са покрити за всеки отделен компонент най-малко точките, изискващи се за В2 ниво от Европейската езикова рамка. При добро представяне кандидатите могат да защитят С1 ниво, което е най-високото ниво за учащи се. 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ В DSD-ПАРАЛЕЛКИТЕ :

РЕНЕТА ДИМИТРОВА

-  специалност „немска филология" в СУ"Св.Климент Охридски" София

- 28 години учителски стаж

- старши учител

- носител на Втори клас квалификация

- от 2008 година работи с DSD-паралелки

- отговорник за програмата „немска езикова диплома" в училище


АЛБЕНА НИКОЛОВА

- специалност „немска филология" в СУ"Св.Климент Охридски" София

- 31 години  учителски стаж

- старши учител

- носител на Първа квалификационна степен

- 2009 година обявена за „Учител на годината" на Фондация "Св.св.Кирил и Методий"

- носител на Почетната награда „Неофит Рилски"

- автор и съавтор на 4 учебници и учебни помагала по немски език

- от 2007 година работи в DSD-паралелките


АНЕЛИЯ ХРИСТОВА

- специалност „немска филология" в  СУ"Св.Климент Охридски" София

-  25  години учителски стаж

- старши учител

- от 2010 работи  в DSD-паралелка