Ваканции

 

НАЧАЛО И КРАЙ НА ВАКАНЦИИТЕ С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ЛЯТНАТА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2015/2016 ГОДИНА:

31.10.2015 г. – 02.11.2015 г. вкл. - есенна ваканция
24.12.201
5 г. – 03.01.2016 г. вкл. – коледна ваканция
3
0.01.2016 г. – 07.02.2016 г. вкл. – зимна ваканция
02.04.201
6 г. – 10.04.2016 г. вкл. – пролетна ваканция за І-ХІ клас
02.04.201
6 г. – 04.04.2016 г. вкл. – пролетна за ХІI клас

НЕУЧЕБНИ ДНИ:

18.05.2016 г.– ДЗИ по български език и литература и НВО в VII клас по български език и литература
20.05.201
6 г.– Втори ДЗИ и НВО в VII клас по математика
26.10.2015 г. след избори
30.10.2015г. патронен празник

 

НАЧАЛО НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2015/2016 ГОДИНА:

08.02.2016 г.

 

КРАЙ НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2015/2016 ГОДИНА:

13.05.2016 г. - XII клас (13 учебни седмици)
15.06.2016 г.– V-VIII клас (16 учебни седмици )
30.06.2016 г. - IX-XI клас (18 учебни седмици)