Ваканции

 

НАЧАЛО И КРАЙ НА ВАКАНЦИИТЕ С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ЛЯТНАТА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2014/2015 ГОДИНА:

31.10.2014 г. - 02.11.2014 г. вкл. - есенна ваканция
24.12.2014 г. - 04.01.2015 г. вкл. - коледна ваканция
31.01.2015 г. - 03.02.2015 г. вкл. - зимна ваканция
02.04.2015 г. - 13.04.2015 г. вкл. - пролетна ваканция за І-ХІ клас  
08.04.2015 г. - 13.04.2015 г. вкл. - пролетна ваканция за ХІІ клас

 

НЕУЧЕБНИ ДНИ:

20.05.2015 г. - ДЗИ по български език и литература и НВО в VII клас по български език и литература
22.05.2015 г. - Втори ДЗИ и НВО в VII клас по математика

 

НАЧАЛО НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2014/2015 ГОДИНА:

04.02.2015 г.

 

КРАЙ НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2014/2015 ГОДИНА:

14.05.2015 г. - XII клас (13 учебни седмици)
30.06.2015 г. - VIII клас (18 учебни седмици за паралелки с прием след завършен седми клас с интензивно изучаване на чужд език)
30.06.2015 г. - IX-XI клас (18 учебни седмици )