Класни ръководители

ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ С ПРЕПОДАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ ПЕТЪР БОГДАН”

 

 

за учебната 2019/2020 година класни ръководители и класни стаи както следва:

Клас

Класен ръководител

Класна стая

VIII a

Анелия Христова

211

VIII б

Лариса Лазарова

212

VIII в

Бисерка Александрова

216

 

 

 

IX а

Камелия Симеонова

407

IX б

Радостина Христова

408

IX в

Детелина Апостолова

409

IX г

Теменужка Кръстева

410

 

 

 

X а

Галя Алексеева

307

X б

Теменужка Младенова

308

X в

Красимира Стайкова

309

X г

Биляна Дерлипанска

310

 

 

 

XI а

Ренета Димитрова

403

XI б

Цветелина Илиева

404

XI в

Дияна Иванова

405

XI г

Юлия Сретениева

406

 

 

 

XII а

Славка Петрова

306

XII б

Вергиния Дашева

305

XII в

Татяна Тодорова

304

XII г

Петя Ангелова

303