Бюджет

Бюджет 2020

 

  • Отчет към 31.03.2020 г.
  • Отчет към 30.06.2020 г.     Протокол № 8/05.07.2019 г. и информация виж тук
  • Отчет към 30.09.2020 г.     Протокол № 1/03.10.2019 г. и информация виж тук
  • Отчет към 31.12.2020 г.     Протокол № 1/03.10.2019 г. и информация виж тук

Бюджет 2019

 

Бюджет 2018

Бюджет 2017

Бюджет 2016

Бюджет 2015

Бюджет 2014