Прием

Прием след VII клас

/За страници/PRIEM/osmiklas.jpg

Първият ви празник при нас

16 септември, 1200 часа

тържествено откриване на новата учебна година

 

Първият ви урок при нас

09 септември, 900 часа

опреснителни курсове по БЕЛ и математика

 

Първата ви родителска среща при нас

16 септември, веднага след откриването

 

СПИСЪК НА УЧЕБНИЦИ ЗА VIII КЛАС

    1. Български език и литература- изд. Просвета
     2. Математика – изд. Просвета
     3. Философия – изд. Анубис
4. Информационни технологии – изд. Домино

УНИФОРМЕНО ОБЛЕКЛО

носи се в празнични и други специални за училището дни

 МОМЧЕТА
тъмен панталон(може черни дънки) – закупуват се от родителите
 бяла риза– закупува се от родителите
вратовръзка – 12,00 лева- колективна заявка
значка – 1, 5
0 лева- колективна заявка
общо 13,50 лв.

МОМИЧЕТА
бяла блуза с остра яка(модел по избор) – закупува се от родителите
тъмна пола или панталон(може черни дънки) – закупуват се от родителите
 шалче – 8,50 лева
значка -   1,5
0 лев
общо 10,00 лв.

 

Ø Сумите се заплащат  на първата родителска среща.

Ø Шалчетата, вратовръзките и значките ще бъдат раздадени по време на опреснителните курсове.

Произведения, изучаващи се в VIII клас

  Античност

1. Старогръцка  митология.  Митове  за  Прометей,  за  Едип;  Троянския митологичен цикъл

2. Илиада“ (Омир): откъси от I, VI, XXII, XXIV песен

3. Любов“ (Сафо)

4. Антигона“ (Софокъл)

Средновековие

1.Библия. Библейски сюжети за грехопадението, Каин и Авел, Мойсей; за Исус, за Богородица; откъси от Евангелие от Матей и от Евангелие от Йоан

2.  Пространно житие на Константин-Кирил“

3. Азбучна молитва“ (К. Преславски)

4. За буквите“ (Черноризец Храбър)

 Ренесанс

1. Из  „Декамерон“  (Дж.Бокачо):  Ден  първи,  Новела  трета-  Притчата  за трите пръстена“

2. Из „Дон Кихот“ ( М.де Сервантес): I и VIII глава

3. Хамлет“ (У. Шекспир)

4.Сонет 91 („Един се хвали с ловкост и успехи…“), Сонет 130 („ Очите и не са звезди…“) (У. Шекспир)

 

/За страници/PRIEM/График на дейностите на комисията по приема.jpg

 

 УТВЪРДЕН ДЪРЖАВЕН ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020г.

ПРОФИЛ “ЧУЖДИ ЕЗИЦИ

 

  • Немски език -1 паралелка  с втори чужд език английски, френски и руски език - 26 ученици

  • Английски език - 2 паралелки с втори чужд език немски, френски и руски език  - 52 ученици

       Учебни планове: немски  езиканглийски език

БАЛООБРАЗУВАНЕ:

Сборът от утроения брой точки от изпита чрез тест по БЕЛ, броя точки от изпита чрез тест по математика, оценките по БЕЛ и чужд език от свидетелствето за основно образование след VII клас, превърнати в точки.

График на дейностите по приемане на ученици след завършен VII клас за учебната 2019-2020 година 

/За страници/PRIEM/grafik2019-2020.JPG

/За страници/PRIEM/broshura2019_20201.jpg

/За страници/PRIEM/broshura2019_20202.jpg